Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan op basis van de IVR Statuten en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.