Online Schependatabase

Een internationale en unieke schependatabank

De IVR onderhoudt sinds 1879 een Europese schepenregister. In 2014 is besloten om de schependatabase in een modern jasje te steken. De Cd-rom versie werd vervangen door een uitgebreidere online database: het IVR Schepen Informatie Systeem.

Inloggen Schependatabase

Ik ben een scheepseigenaar

Het IVR Schepen Informatie Systeem biedt scheepseigenaren de mogelijkheid om kosteloos een eigen inlog aan te vragen.

Vraag uw logingegevens aan

Actuele scheepsdata m.b.t.
de Europese binnenvaartvloot

In het online IVR Schepen Informatie Systeem worden de gegevens van de binnenvaartvloten van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland geregistreerd. De databank omvat een uitgebreide set van data met gegevens over schip, casco, motoren, certificaten en eigenaar.

Levering scheepsdata en
statistieken op maat

De IVR levert ook gegevens op maat. Door de uitgebreide set aan data is het mogelijk om velden te selecteren. De gewenste data wordt na aanvraag geleverd in een
Excel-bestand welke voor eigen doeleinden gebruikt kan worden. Daarnaast levert en publiceert de IVR ook statistieken op maat.

Altijd en overal online toegang
tot scheepsdata

Met de online toegang tot de data wordt aan de gebruikers een moderne technische oplossing met permanent geactualiseerde gegevens aangeboden.

Datagegevens uit
verschillende bronnen

Naast de oorspronkelijke databronnen wordt de eigenaar via een online toegang de mogelijkheid geboden, de gegevens van zijn schip of schepen te actualiseren en aan te vullen.

Het IVR Schepen Informatie Systeem bevat de gegevens van de binnenvaartvloten van Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Roemenië, Slowakije en Tsjechië

Abonnementsvormen