Congres Basel 2015

Op 21 en 22 mei vond het IVR-Congres 2015 te Bazel plaats. Aan de bijeenkomst namen ruim 200 vertegenwoordigers van internationale instellingen, overheden, scheepvaart, verzekering, scheepsexpertise en aanverwante sectoren uit West- Midden- en Oost-Europese landen deel.

Op de eerste congresdag vergaderde de Raad van Beheer en vond in de middag een workshop plaats, die gewijd was aan “Technische ontwikkelingen in de Binnenvaart”

Workshop Programma

Voorstellen van de Europese Commissie ter introductie van nieuwe emissienormen voor binnenscheepsmotoren (NRMM) en wijziging van de Technische Richtlijn en hun uitwerkingen op de binnenvaart.

Panel met statements van vertegenwoordigers van de scheepvaart, motorenfabrikanten en verzekeraars

Algemene vergadering

De 74e Algemene Vergadering werd onder het voorzitterschap van de heer André Auderset op 22 mei in het Stadhuis van Bazel gehouden. In de Algemene Vergadering werd door de Algemeen Secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Theresia Hacksteiner, Algemeen Secretaris, IVR

De voorzitters van de IVR-Commissies rapporteerden over de activiteiten van hun commissies:
Dr. Martin Fischer, Voorzitter Juridische Commissie
Ir. Carlos Maenhout, Voorzitter Technische Commissie

De heer Klaus Weber, Mund & Fester GmbH&Co KG, Hamburg nodigde de leden van de IVR afsluitend voor het Congres 2016 op 12-13 mei naar Krakau (PL) uit.

Foto galerij