Congres Krakau 2016

Aan dit congres namen meer dan 170 vertegenwoordigers van de scheepvaart, verzekeringen, scheepsexpertise en aanverwante sectoren op 12 en 13 mei mogen. De twee congresdagen werden door de deelnemers volop benut om naast het officiële programma te netwerken en onderling relevante informatie uit te wisselen. De leden van de Juridische Commissie gaven de aftrap van het congres aan de vooravond van het congres op woensdag 11 mei.

IVR Congres 2016 (Foto: IVR)


Dag een van het congres werd gestart met de vergadering van het Dagelijks Bestuur gevolgd door een vergadering van de Raad van Beheer. De middag is gewijd aan de workshop. Hierin stonden de cyberrisico’s in de binnenvaart en revitalisering van de vaarwegen in Polen centraal. De avond werd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijk diner. Alle gasten werden ontvangen in een plaatselijk restaurant naast een oude tramremise, gedateerd uit het jaar 1913.

IVR leden in het stadhuis van Krakau (Foto: IVR)

Dag twee stond in het teken van de Algemene Vergadering, waarbij de IVR werd ontvangen in het stadhuis van Krakau. Tijdens de vergadering werd o.a. de nieuwe strategie bekendgemaakt en droeg voorzitter André Auderset het presidentschap over aan Klaus Weber van Mund & Fester GmbH & Co. KG in Hamburg als vertegenwoordiger van de Duitse vereniging van transportverzekeraars GDV. De bijeenkomst werd afgesloten met een ontvangst aangeboden door de burgemeester van Krakau.

Workshop- Cyberrisico’s in de binnenvaart en revitalisering van de vaarwegen in Polen
Ofschoon de transport- en logistieke sector in het algemeen en de binnenvaart in het bijzonder nog nauwelijks op cybercriminaliteit en –risico’s zijn voorbereid en de gevaren als gering worden beschouwd, kan de toenemende digitalisering in de binnenvaart in de focus van cybercriminaliteit raken en daarmee een potentieel gevaar voor deze sector en diens verzekeraars worden. Om die reden werd in de komende workshop vanuit verschillende invalshoeken op dit onderwerp ingezoomd om het bewustzijn van mogelijke gevaren te verhogen. Vooral mr. Klaas Brand, directeur Cunningham Lindsay Nederland, slaagde er goed in de toehoorders met zijn presentatie en eigentijdse voorbeelden op de potentiële gevaren voor iedere bedrijfsvoering te wijzen.

 

J.Goszczynski, K.Brand, K.Weber, M.Mostowik (Foto: IVR)

 

Capt. Jack J. Goszczynski liet in zijn presentatie de cybergerelateerde risico’s aan boord van schepen zien, terwijl Michał Mostowik inging op cybercriminaliteit en aansprakelijkheid.

De moderator, Vice-President Klaus Weber, besloot dit deel van de workshop met de vaststelling, dat de sprekers erin slaagden een belangrijke bijdrage tot het bewustzijn van dit onderwerp hebben geleverd (conculsie).

In het tweede deel werd door Kamil Wyszkowski, General Director, UN Secretary General Initiative Global Compact Poland in Warsaw een studie over de revitalisatie van vaarwegen in Polen en mogelijke economische, ecologische en energie gerelateerde kosten en baten, gepresenteerd.

Algemene Ledenvergadering
Scheidend voorzitter, André Auderset, ging in zijn openingsspeech in op de reflectie op de doelstellingen en kerntaken van de vereniging, waarvoor de leden van de IVR in het afgelopen jaar via een enquête belangrijke input hebben geleverd. Een en ander leidde tot een nieuwe strategie, die door de leden unaniem werd aangenomen.

Algemeen Secretaris, Theresia Hacksteiner, benadrukte in haar bericht de belangrijke rol van de binnenvaart in de gehele logistieke keten. Om het potentieel van de binnenvaart ten volle te benutten, is het onderhoud van de vaarwegen van cruciaal belang, iets waaraan het in de Europese lidstaten in toenemende mate ontbreekt. Daarnaast zoemde zij in op de staat van de binnenvaartvloot. Gezien de economische crisis die de sector in de afgelopen jaren sterk heeft geraakt zijn de vernieuwing en het onderhoud van de vloot in het gedrang gekomen, wat een potentieel risico voor schade aan schepen betekent(presentatie). Om dit te voorkomen zijn door de Schadepreventiecommissie onder voorzitterschap van Ir. Carlos Maenhout, diverse aanbevelingen gedaan en schadepreventieprogramma’s ontwikkelt(presentatie).

Secretary General, Theresia Hacksteiner (Foto: IVR)

De voorzitter van de Juridische Commissie, Dr. Martin Fischer, benadrukte in zijn verslag over de werkzaamheden en de belangrijke rol van de IVR op het gebied van de rechtsunificatie in Europa, hetgeen eens te meer in het laatste colloquium op 17 en 18 maart tot uiting kwam. Verder wees hij op de unieke verzameling van uitspraken inzake CMNI en CLNI, die ten behoeve van de leden is verzameld en door de Juridische Commissie permanent zal worden geactualiseerd.

Nieuwe IVR-Presidentschap en Congres 2017
In zijn speech ging de kersverse President, Klaus Weber, in op zijn speerpunten gedurende het voorzitterschap. Deze hebben vooral betrekking op de sterkere positionering van de IVR als unieke internationale platform waarin de nationale organisaties van de Binnenvaart verzekeraars, expertise alsmede de individuele leden uit deze en aanpalende kringen zijn vertegenwoordigd. Afsluitend nodigde hij de leden uit voor het IVR-congres op 1 en 2 juni 2017 in Würzburg.

K.Weber;”Een sterkere positionering van de IVR als unieke internationale platform.” (Foto:IVR)

IVR Congres 2016 is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors

Het congres is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met Krakow Convention Bureau

Foto galerij