Congres Würzburg 2017

Op 1 en 2 juni 2017 heeft de IVR onder voorzitterschap van Klaus Weber, vertegenwoordiger van het Duitse Verbond van Verzekeraars (GDV), meer dan 215 leden en gasten uit 8 verschillende Europese landen verwelkomd. Het congres vond in Würzburg plaats vanwege de centrale ligging tussen de Rijn en de Donau. Hierdoor werd tevens het 25-jarig bestaan van het Main-Donaukanaal, dat de 2 grootste rivieren van Europa verbindt, geëerd.

 

Opening Congres 2017 

Dag 1
Op de eerste dag van het congres trapte President Klaus Weber, na de commissie- en bestuursvergaderingen, het congres af met een aankondiging van de IVR Workshop. Voor het eerst in de geschiedenis van het IVR Congres was er een keynote spreker uitgenodigd om de leden en gasten door middel van een inspirerende voordracht uit te dagen om open te staan voor ‘verandering’ en wat dit met mensen in organisaties doet. Daarnaast deelde hij de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie, digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Workshop Emissie-eisen en containerinhoud

Deel 1 Workshop
Aansluitend ging een panel met bekwame sprekers onder leiding van de Nederlandse moderator ir. Lucia Luijten, Hoofd afdeling binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, in op de gevolgen en uitdagingen voor de sector in verband met de nieuwe emissie-eisen voor o.a. scheepsmotoren uit de NRMM verordening.

Ir. Lucia Luijten startte het eerste onderdeel van de workshop met haar presentatie ‘Innovation of IWT and challenges regarding new emission standards’.
Dr.-Ing. Philipp Troppmann, Directorate-General for Internal Market and Industry bracht met zijn presentatie ‘Non-Road Mobile Machinery‘ de verwachtingen, misverstanden en onduidelijkheden in de praktijk, ontstaan als gevolg van de nieuwe emissie-eisen, onder de aandacht van alle aanwezigen. Marta Wolska, DG Move, gaf op haar beurt met haar presentatie duidelijkheid over de implementatie van de nieuwe standaarden, CESNI.  

Het eerste gedeelte van de workshop werd afgesloten met een discussieronde. Khalid Tachi, directeur EICB en Jan Vogelaar, Adj. Director CBRB en Environment Coördinator EBU namen het voortouw en stelden een aantal relevante maar tevens kritische punten aan de orde, waarna er een onderlinge discussieronde ontstond tussen de aanwezigen en het panel over de voor-en nadelen van de nieuwe regelgeving.

Deel 2 Workshop
Na een korte netwerkpauze kondigde President Klaus Weber deel 2 van de workshop aan.
Hoe kan de binnenvaartvervoerder praktisch en juridisch worden beschermd tegen risico’s van ontbrekend informatie over gewicht en –inhouden van containers.
Torbjorn Claesson van de Standard Club Europe presenteerde aan de hand van bekende incidenten wat er mis kan gaan als de inhoud van containers niet correct of niet duidelijk is aangegeven. Dr. Johannes Trost, advocaat bij LEBUHN & PUCHTA en lid van de Juridische Commissie van de IVR, wijdde zijn presentatie aan veiligheidsaspecten, aansprakelijkheid en de verzekering van risico’s op dat gebied.

Netwerkdiner in de wijnkelders van de ‘Staatlicher Hofkeller’

Na een informatieve middag werden alle gasten onthaald in de wijnkelders van de ‘Staatlicher Hofkeller’ waar sinds 1128 wijn wordt geproduceerd. Deze bijzondere locatie zorgde voor een informele sfeer waar congresgasten de kans kregen om ongedwongen te netwerken.

76ste Algemene Vergadering

De tweede dag stond in het teken van de Algemene Vergadering. Voorzitter Klaus Weber opende de vergadering met het voorstellen van de nieuwe vicepresident van de IVR, Norbert Plancher. Algemeen secretaris Theresia Hacksteiner volgde met een presentatie en speech over het belang van institutionele kader van de binnenvaart en de diverse heersende juridische regimes.  De Akte van Mannheim, die volgend jaar 150 jaar bestaat, heeft bijgedragen aan de industriële ontwikkeling en welvaart van de Rijnoeverstaten. Zij riep de internationale instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied van de binnenvaart, met name de Europese Commissie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, op om nauwer samen te werken in het belang van de verdere ontwikkeling van de binnenvaart.

 

Verslag Commissievoorzitters
De voorzitter van de Schadepreventie Commissie, Victor van de Lest, bracht verslag uit over de werkzaamheden van de Commissie. De commissieleden hebben het afgelopen jaar in groepen gewerkt aan verschillende technische leaflets die binnenkort gepubliceerd zullen worden. Verder deelde hij de statistieken over het aantal Schadepreventieonderzoeken en Stuurmachinekeuringen van het afgelopen jaar.

De voorzitter van de Juridische Commissie, Dr. Martin Fischer, informeerde de aanwezigen in zijn verslag over het werk dat de commissie heeft verricht. Zo is er gewerkt aan het updaten van de verzameling van de rechtspraak over CMNI en CLNI alsmede de organisatie van een workshop over CLNI 2012 samen met de Donaucommissie. Laatste was vooral bedoeld om in de Donaustaten de ratificatie van het CLNI verdrag van 2012 te promoten, waarvoor de Leidraden CLNI 2012 aan de betreffende Ministeries aangeboden werden. Daarnaast kondigde de voorzitter het volgende Colloquium aan dat plaats zal vinden in het voorjaar van 2019 in Belgrado. De Juridische Commissie zal zich de komende tijd o.a. richten op de organisatie van dit evenement.

Terugblik uitvoering nieuwe strategie
Het bestuur en de commissies van de IVR hebben samen met het secretariaat gedurende het afgelopen jaar hard gewerkt om de kerntaken van de vereniging te versterken. De IVR heeft deelgenomen aan beurzen, heeft workshops georganiseerd en intensief gewerkt aan een nieuw professioneel en jong imago. De nieuwe website ging een week voor het congres live nadat het nieuwe logo en huisstijl al een maand voor het congres bekend werden gemaakt.     

De gevolgen van verwaarloosde onderhoud infrastructuur 
De Algemene Vergadering werd afgesloten door gastspreker Reinhard Klingen, Hoofd afdeling Waterwegen en Scheepvaart in het Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur te Bonn. Hij presenteerde de gevolgen van achterstallig onderhoud van infrastructuur in de afgelopen jaren. Het onlangs goedgekeurde Federale Verkeersinfrastructuurplan 2030 voorziet onder andere in maatregelen voor onderhoud van vaarwegen en oplossing van knelpunten op de vaarwegen. Daartoe behoren 22 nieuwe projecten zoals verdieping van vaarwegen en verlenging of vernieuwing van sluizen o.a. aan de Rijn, Main, Donau, Moezel en het West-Duitse kanaalgebied. Vanwege gebrek aan gekwalificeerd personeel bij de vaarwegbeheerder kon het hiervoor gereserveerde geld afgelopen jaar helaas niet worden benut. Thans moeten 200 vacatures voorzien in de oplossing van deze administratieve knelpunt.      

Bezoek burgemeester Würzburg en netwerklunch op de Main
De leden en gasten van de IVR werden aansluitend verwelkomd door de burgemeester Christian Schuchardt in het stadhuis van Würzburg. In zijn toespraak ging hij in op de geschiedenis van Würzburg en het belang van de binnenvaart in de stad alsmede de belangrijke rol die de IVR daarbij speelt.
Traditiegetrouw werd het congres afgesloten met een boottocht . Tijdens de vaart op de Main konden de congresgasten voor een laatste keer met elkaar lunchen en netwerken.   

Congres 2018

In verband met het 150 jarig jubileum van de Acte van Mannheim zal het IVR-congres 2018 op uitnodiging van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart CCR van 16-18 mei in Straatsburg plaatsvinden.

 

Evaluatie Congres 2017 Würzburg

We stellen uw bijdrage en medewerking zeer op prijs en nodigen u uit om door middel van deze enquête uw  wensen en behoeften kenbaar te maken. Met behulp van uw feedback kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite.

 

Sponsoren IVR Congres 2017

Foto galerij