Workshop NRMM verordening (EU) 2016/1628

Op 1 December 2016 heeft de IVR in samenwerking met CBRB en EBU de workshop NRMM Regulation (EU) 2016/1628 georganiseerd. De 80 deelnemers hebben uitleg gekregen over de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor de sector. De workshop nodigde zowel de participanten als de sprekers uit om inzichten en standpunten uit te wisselen. De presentaties kunt u hieronder inzien. 

De Duitse IVR leden hebben inmiddels hun interesse in een workshop gewijd aan dit onderwerp geuit. Om die reden organiseren wij in 2017 een tweede workshop in Duitsland. Of dit in het kader van het IVR Congres of afzonderlijk georganiseerd gaat worden, informeren wij u op kort termijn over.

 

Foto’s Workshop NRMM