Projecten

Elektronische gegevensuitwisselingsprogramma’s

IVR beschikt over een geavanceerd computerprogramma ten behoeve van het registreren van schepenbestanden. Dit programma biedt tal van mogelijkheden ten aanzien van het vervaardigen van standaard en specifieke publicaties op diverse gegevensdragers. Op basis van het geavanceerde computerprogramma en al dan niet met de reeds geregistreerde gegevens, kunnen desgewenst elektronische gegevensuitwisselingsprogramma’s via internet worden vervaardigd.

ERS – Motorenregistratiesysteem

Op initiatief van verzekeraars en IVR ontwikkeld centraal registratiesysteem van schades aan motoren, waardoor de schadelast voor de deelnemende partijen inzichtelijker wordt.

Met deze centrale registratie wordt beoogd preventieve maatregelen te kunnen treffen teneinde de schadelasten te kunnen verminderen. Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door:

  • het verkrijgen van een totaaloverzicht van motorschaden
  • het verkrijgen van een beter inzicht in motorschaden
  • het verbeteren van de regrespositie van de aangesloten partijen en hun verzekeringsnemers

Uniek aan dit project is de samenwerking tussen verzekeraars uit diverse landen. De opzet en het beheer van de database is in handen van de IVR als overkoepelende organisatie waarin verzekering, scheepvaart en scheepsexpertise internationaal zijn vertegenwoordigd.

Vind hier meer informatie over ERS of bezoek de ERS website.

Advies, management- en borgingssystemen

De IVR beschikt over ervaring en kennis inzake Integrale Managementsystemen op zowel het gebied van de introductie en implementatie van een eigen kwaliteitsborgingssysteem als ook ten aanzien van het ontwikkelen en implementeren van Integrale Managementsystemen aan boord van binnenschepen.

Op basis van deze ervaring en knowhow verstrekt IVR thans advies aan diverse instellingen en organisaties.

Kennisoverdracht

De binnen de vereniging aanwezige kennis wordt ten behoeve van het algemene nut van de leden en belangstellenden ingezet. In het kader hiervan worden regelmatig colloquia, workshops en seminars georganiseerd.