Schadepreventie onderzoek

“Schadepreventie onderzoek als instrument om de actuele onderhoudstoestand van een schip in te zien”

Schadepreventie onderzoek is in de loop van 2004 op initiatief van de verzekeraars ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van onderzoeken ter voorkoming van schades ten behoeve van de verzekerbaarheid van de binnenvaart.Gezien de actuele marktsituatie en de resultaten van workshops is door de in de IVR vertegenwoordigde verzekeraars het initiatief tot introductie van een schadepreventie onderzoek genomen. De IVR werd belast met de ontwikkeling van een checklijst ter beoordeling van de toestand van een te verzekeren respectievelijk verzekerd schip. Uit de eerste ervaringen van testen met een schadepreventie onderzoek kan worden geconcludeerd dat een dergelijk onderzoek als instrument kan worden beschouwd om de verzekeraar en de binnenvaarteigenaar inzage in de actuele onderhoudstoestand van het schip te verlenen. 
De checklijst en het daarmee samenhangende onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op motoren, installaties en hun onderhoudstoestand. Uit eerste analyses afkomstig van het motorenregistratiesysteem (ERS) blijkt dat met name op het gebied van onderhoud moeilijkheden optreden. Door middel van een schadepreventie onderzoek wordt ernaar gestreefd, op grond van eenvoudige procedures aan boord onderhoudssystemen te introduceren, waardoor het onderhoud tegenover de verzekeraar aantoonbaar wordt.

Downloads

File

Language

Download

Size

Publicaties

File

Language

Download

Size

Experts

File

Language

Download

Size

Experlijst

114.11 kB

Overige publicaties

Incentive Providers

Wat is en doet een “Incentive Provider”? 
Een “Incentive Provider” verstrekt een aanmoedigingspremie in de vorm van een korting en/of dienst als een binnenvaartschip voldoet aan de eisen van het Schade Preventie Onderzoek en in het bezit is van een geldig IVR Bewijs van Schade Preventie Onderzoek. Een Incentive Provider draagt op deze wijze bij tot een bedrijfszekere en veilige en milieubewuste binnenvaart.Binnenvaart ondernemers in het bezit van een IVR Bewijs van Schade Preventie Onderzoek kunnen middels een 2,5 jaarlijks onderzoek uitgevoerd door geautoriseerde IVR-SPO experts aantonen dat regulier en groot onderhoud aan installaties aan boord van hun vaartuig gewaarborgd is. Het gedachtegoed dat de eigenaren van binnenvaartschepen zich inspannen om bij te dragen aan vooral een veilige en minder schadegevoelige binnenvaart wordt beloond door Incentive Providers – het verstrekken van een financiële aanmoediging- zoals beursverzekeraars en diverse motorfabrikanten. Indien een vaartuig een geldig IVR Bewijs van SPO heeft behaald, zullen de beursverzekeraars (mogelijk) een korting op de verzekeringspremie verstrekken en de Incentive Providers een korting verstrekken op bijvoorbeeld onderdelen, manuren etc.Door toepassing van dit systeem wordt de eigenaar van het binnenvaartschip beloond voor zijn inspanning en investeringen. Een bijkomende factor is dat ook de schade afhandeling aan bijvoorbeeld hoofd- en hulpmotoren en overige motoren sneller en soepeler verlopen daar de betrokken schade expert – door aanwezigheid van het geldige Bewijs van SPO – weet dat preventief groot en klein onderhoud aan de installaties geheel aantoonbaar uitgevoerd is.

Huidige bij IVR aangesloten “Incentive Providers” van het SPO systeem

Anglo Belgian Corporation N.V.Wiedauwkaai 43
9000-Gent
België
T. 0032 (0) 92670000
F. 0032 (0) 92670067
E. info@abcdiesel.beAnglo Belgian Corporation N.V. verstrekt, indien een schip aantoonbaar een geldig IVR Bewijs van SPO heeft en een onderhoudscontract t.b.v. periodiek geregeld onderhoud afgesloten is met ABC:5% korting op motoronderdelen en manuren

Breko Nieuwbouw/Reparatie B.V.

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T. 078-6416868
F. 078-6416869 of 078-6416851
E. info@breko.com

Breko Nieuwbouw/Reparatie B.V. verstrekt, indien een schip aantoonbaar een geldig IVR Bewijs van SPO en een onderhoudscontract t.b.v. periodiek geregeld onderhoud afgesloten heeft m.b.t. ABC motoren :

5% korting op motoronderdelen en manuren

Cummins Holland B.V.Galvanistraat 35
3316 GH Dordrecht
T. 078-6181200
F. 078-6176579
E. info@cummins.nl

Pon Power B.V.

Ketelweg 20
3356 LE Papendrecht
T. 078-6420420
F. 078-6157122
E. power.nl@pon-cat.com

Naast dat Pon Power u als binnenvaartondernemer kan helpen met het behalen van uw SPO bewijs biedt Pon Power u een gratis Systematisch Onderzoek Smeerolie (S.O.S.) contract van 1 jaar ter waarde van € 221,- als u aantoont over een geldig SPO-bewijs te beschikken. Dit S.O.S. contract houdt in dat we een jaar lang voor u gratis oliemonsters testen op de aanwezigheid van slijtagesporen en u op de hoogte houden van zowel de conditie van uw motor als van de gebruikte smeerolie.Voordelen voor de binnenvaartondernemer1. Gratis S.O.S. contract van € 221,- op 1 Caterpillar motor, geldig voor 1 jaar.
2. 5% korting op alle door Pon Power aangeboden onderhoudsdiensten, m.a.w. op manuren en onderdelen.Voorwaarden:
De klant dient in het bezit te zijn van een geldig SPO-bewijs
De klant dient na jaar 1 het S.O.S. contract voort te zetten om in aanmerking te komen voor de 5% korting. 

REIKONNewtonweg 9
3200 AE  Spijkenisse
Tel. +31 (0)181 61 44 66
Fax. +31 (0)181 625304
Company email: info@reikon.nlReikon is bijzonder trots om namens het IVR op te treden als Incentive Provider inzake inspecties en onderhoud aan alle merken keerkoppelingen. Een volledige inspectie van de keerkoppeling inclusief 4 uur arbeid, 50 km reisafstand, rapportage, onafhankelijke olieanalyse en een inspectierapport kost slechts € 230,-.

Mocht er na de uitgevoerde inspectie door ons het advies gegeven worden om binnen 6 maanden een 2e inspectie te laten uitvoeren dan zal deze voor eigenaren met een geldig SPO-bewijs gratis zijn.Voordelen binnenvaartondernemer

  • Onafhankelijk advies
  • Inzicht in (eventueel) komend onderhoud
  • Mogelijk korting op uw verzekeringspremie
  • Optimale inzetbaarheid van de schepen
  • Beter inzicht in de conditie van de keerkoppeling
  • Continuïteit door onze jaarlijks herinnering voor een inspectie

De IVR biedt u de unieke kans om vragen te stellen aan de IVR Commissies.

Heeft u een vraag met betrekking tot schadepreventie, juridische zaken of een algemene vraag en kunt u het antwoord niet vinden op de website? Deel uw vraag dan met een van de IVR Commissies. De commissieleden behandelen uw verzoek met zorg en efficiëntie, voor zover deze in hun toepassingsgebied vallen. U ontvangt binnen 14 dagen na het invullen van het onderstaande formulier een reactie op uw vraag.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.