Schadepreventie onderzoek

“Schadepreventie onderzoek als instrument om de actuele onderhoudstoestand van een schip in te zien”

Het IVR Schadepreventie onderzoek is in de loop van 2004 op initiatief van de verzekeraars ontwikkeld. Het doel hiervan is het uitvoeren van onderzoeken ter voorkoming van schades ten behoeve van de verzekerbaarheid van de binnenvaart. Gezien de actuele marktsituatie en de resultaten van workshops is door de in de IVR vertegenwoordigde verzekeraars het initiatief tot introductie van een schadepreventie onderzoek genomen. De IVR werd belast met de ontwikkeling van een checklijst ter beoordeling van de toestand van een te verzekeren respectievelijk verzekerd schip. Uit de eerste ervaringen van testen met een schadepreventie onderzoek kan worden geconcludeerd dat een dergelijk onderzoek als instrument kan worden beschouwd om de verzekeraar en de binnenvaarteigenaar inzage in de actuele onderhoudstoestand van het schip te verlenen. 

De verificatielijst en het daarmee samenhangende onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op motoren, installaties en hun onderhoudstoestand. Uit eerste analyses afkomstig van het motorenregistratiesysteem (ERS) blijkt dat met name op het gebied van onderhoud moeilijkheden optreden. Door middel van een schadepreventie onderzoek wordt ernaar gestreefd, op grond van eenvoudige procedures aan boord onderhoudssystemen te introduceren, waardoor het onderhoud tegenover de verzekeraar aantoonbaar wordt.

In 2021 passen wij de verificatielijst aan met het oog op allerlei nieuwe ontwikkelingen in de markt. Zo zijn er nieuwe vragen opgenomen met betrekking tot cyberveiligheid, gebruik van brandstof maar ook aspecten in het kader van operationeel management alsmede crewmanagement en communicatie komen aan bod. Uiteraard maken de vragen met betrekking tot motoren, installaties en andere systemen nog steeds een substantieel deel van het onderzoek uit.

Downloads

Publicaties

File

Language

Download

Size

Experts

File

Language

Download

Size

Expertlijst

465.00 kB

Overige publicaties

Incentive Providers

Wat is en doet een “Incentive Provider”? 

Als incentive provider verstrekt u een aanmoedigingspremie in de vorm van een korting en/of dienst als een binnenvaartschip voldoet aan de eisen van het Schade Preventie Onderzoek en in het bezit is van een geldig IVR Bewijs van Schade Preventie Onderzoek. Een Incentive Provider draagt op deze wijze bij tot een bedrijfszekere en veilige en milieubewuste binnenvaart. Iets wat ten goede komt aan de gehele sector.

Binnenvaart ondernemers in het bezit van een IVR Bewijs van Schade Preventie Onderzoek kunnen middels een 2,5 jaarlijks onderzoek uitgevoerd door geautoriseerde IVR-SPO experts aantonen dat regulier en groot onderhoud aan installaties aan boord van hun vaartuig gewaarborgd is. Het gedachtegoed dat de eigenaren van binnenvaartschepen zich inspannen om bij te dragen aan vooral een veilige en minder schadegevoelige binnenvaart wordt beloond door Incentive Providers – het verstrekken van een financiële aanmoediging- zoals beursverzekeraars en diverse motorfabrikanten.

Indien een vaartuig een geldig IVR Bewijs van SPO heeft behaald, zullen de beursverzekeraars (mogelijk) een korting op de verzekeringspremie verstrekken en de Incentive Providers een korting verstrekken op bijvoorbeeld onderdelen, manuren etc. Door toepassing van dit systeem wordt de eigenaar van het binnenvaartschip beloond voor zijn inspanning en investeringen. Een bijkomende factor is dat ook de schade afhandeling aan bijvoorbeeld hoofd- en hulpmotoren en overige motoren sneller en soepeler verlopen daar de betrokken schade expert – door aanwezigheid van het geldige Bewijs van SPO – weet dat preventief groot en klein onderhoud aan de installaties geheel aantoonbaar uitgevoerd is.

Huidige bij IVR aangesloten “Incentive Providers” van het SPO systeem

Pon Power B.V.

Ketelweg 20
3356 LE Papendrecht
T. +31 (0)78 – 642 04 20
F. +31 (0)78 – 615 71 22
power.nl@pon-cat.com

Pon Power kan u als binnenvaartondernemer actief ondersteunen met het behalen van uw SPO bewijs door middel van:

– aanleveren onderhoudshistorie
– bundelen van vereisten dmv een onderhoudsovereenkomst
– borgen van toestand van de motoren voor verlenging van het SPO certificaat
– kostengunstige voorwaarden


Daarnaast krijgt u sowieso 5% korting op alle door Pon Power aangeboden onderhoudsdiensten.  

REIKON

Newtonweg 9
3200 AE  Spijkenisse
T. +31 (0)181 – 614 466
F. +31 (0)181 – 625 304
info@reikon.nl

Reikon is bijzonder trots om namens het IVR op te treden als Incentive Provider inzake inspecties en onderhoud aan alle merken keerkoppelingen. Een volledige inspectie van de keerkoppeling inclusief 4 uur arbeid, 50 km reisafstand, rapportage, onafhankelijke olieanalyse en een inspectierapport kost slechts € 255,-.

Voordelen binnenvaartondernemer

  • Onafhankelijk advies
  • Inzicht in (eventueel) komend onderhoud
  • Mogelijk korting op uw verzekeringspremie
  • Optimale inzetbaarheid van de schepen
  • Beter inzicht in de conditie van de keerkoppeling
  • Continuïteit door onze jaarlijks herinnering voor een inspectie