Organisatie

Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa.

IVR is een uniek internationaal platform waarin nationale organisaties van de binnenvaart, transportverzekering en scheepsexpertise samen met individuele ondernemingen en natuurlijke personen vanuit deze sectoren uit talrijke Europese landen vertegenwoordigd zijn. Ook aanverwante zakelijke terreinen zoals advocaten, fabrikanten, scheepswerven zijn hierin vertegenwoordigd.

De IVR is oorspronkelijk in 1877 door verzekeringsmaatschappijen gesticht en in 1947 heropgericht met vertegenwoordigers van de binnenvaart, scheepsexpertise en aanverwante sectoren.

Internationaal en onafhankelijk platform
Verscheidenheid aan leden en sectoren
Representatie op internationaal niveau

Doelstellingen

Als internationaal samenwerkingsverband ziet de IVR haar doel in het bevorderen van het zakelijk contact tussen de vertegenwoordigers van scheepvaart, assurantie en de experts en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op internationaal niveau.
Jaarverslag 2020
Strategie
IVR Statuten 2018 

Institutionele structuur

De vereniging wordt bestuurd door een internationaal bestuur bestaande uit een vertegenwoordiger uit elke sector van alle lidstaten van de IVR. De dagelijkse leiding berust bij de directie, met zetel in Rotterdam.
Ter behartiging van de diverse doelstellingen beschikt de vereniging over een aantal internationale commissies en werkgroepen. Tot de permanente internationale commissies behoren de Schadepreventie Commissie en de Juridische Commissie. 

Historie

 • Opgericht

  1877

  Opgericht in Frankfurt am Main door transportverzekeraars onder de naam “Rheinschiffsregisterverband”met als doel alle te verzekeren binnenschepen boven de wettelijke keuring te inspecteren ten aanzien van hun deugdelijkheid- introductie IVR Certificaat van Deugdelijkheid – en de als deugdelijk bevonden schepen op te nemen in een register – het 1e IVR-Register in 1879

 • Heroprichting van de IVR

  1947

  Heropgericht onder de naam Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) onder het beschermheerschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) te Straatsburg en toetreding van de organisaties van scheepvaart en experts alsmede andere belanghebbenden tot de ledenkring

 • Start dialoog met Midden- en Oost-Europa

  1992

  De IVR start de dialoog met vertegenwoordigers van scheepvaart, verzekering en autoriteiten in Midden- en Oost-Europese landen ter bevordering van de harmonisatie van het binnenvaart- en aansprakelijkheidsrecht

 • Introductie van nieuwe schadepreventie instrumenten

  2000

  Vervanging van het IVR Certificaat van Deugdelijkheid door nieuw schadepreventie instrumenten zoals het Schadepreventie Onderzoek, de Stuurmachine Inspectie en het Motorenschaderegistratiesysteem.

 • Opening van de vereniging voor toetreders uit alle Europese landen

  2001

  De uitbreiding van de vereniging. Op grond van een statutenwijziging draagt de vereniging sindsdien officieel de naam IVR. In hetzelfde jaar opende de IVR haar deuren voor toetreders uit alle Europese landen, met name Donaulanden, ter bevordering van de wederzijdse toenadering en juridische unificatie van binnenvaartregelgeving.

 • Oprichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)

  2004

  Op initiatief van de IVR samen met verzekeraars en experts wordt Stichting NBKB opgericht. Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart is sinds 2014 gemandateerd door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter inspectie en officiële certificatie van droge ladingschepen.

 • Vernieuwing van het binnenvaartschepenregister

  2014

  Het schepenregister is vernieuwd naar een online versie – het IVR Schepen Informatie Systeem – waarmee altijd en overal online toegang tot actuele scheepsdata van de Europese binnenvaartvloot mogelijk is. Introductie van aanvullende modules die bestaan uit gegevens van de eigenaar en exploitant, casco en motorgegevens.

Missie

De IVR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart, transportverzekering en scheepsexpertise en aanverwante sectoren binnen het omvangrijke Europese vaarwegennetwerk en behandelt de thema’s die zich in de sfeer van de gemeenschappelijk belangen bevinden, waarbij neutraliteit en onafhankelijkheid centraal staan.

Visie

IVR is de onafhankelijke binnenvaart data/informatiebron voor statistieken en het platform voor het bespreken en analyseren van risico’s en consequenties van juridische en technische ontwikkelingen in de binnenvaart.

Kwaliteitsbewaking

Ter waarborging van haar eigen kwaliteitsstandaard is de IVR gecertificeerd op basis van ISO 9001 Toepassingsgebieden IVR certificaat:

 • Certificatie van schepen op basis van de IVR voorschriften
 • Registratie van binnenschepen, inmiddels uitgebreid tot de gehele internationale Rijn- en binnenvloot alsmede delen van de Donauvloot
 • Het streven naar harmonisatie en unificatie van het Europese binnenvaartrecht
 • Projectmanagement