Privacybeleid IVR Events

Privacybeleid IVR Events 

Met de aanmelding voor deelname aan het congres, workshops en IVR bijeenkomsten ga ik akkoord met de publicatie van mijn persoonlijke gegevens in de lijst van deelnemers alsmede van de publicatie van foto’s die gedurende deze events zijn gemaakt. Dit laat onverlet mijn recht om de gepubliceerde data te laten corrigeren en/of verwijderen.