Congres Praag 2019

Op 6 & 7 juni 2019 vond het congres plaats in Praag, Tsjechië!

De voorzitter van de IVR, Dr. Philippe Grulois, verwelkomde ruim 235 deelnemers uit 12 verschillende landen aan het IVR congres, dat van 5 tot 7 juni 2019 in Praag plaats vond.Hij opende het congres met een herdenking van de slachtoffers van het tragische ongeval, dat in het weekend voorafgaande plaats vond op de Donau bij Boedapest en sprak mede namens de congresgangers zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun nabestaanden

Workshop “Ongevallen in de binnenvaart”

In de Workshop van het congres werd ingegaan op de recente toename van ongevallen in de binnenvaart. De voorzitter van de Schadepreventiecommissie van de IVR, Ronald Koops, wees erop dat uit actuele statistieken van verzekeraars blijkt dat 75 % van de ongevallen terug zijn te voeren op menselijk falen.  Dit noopt tot een nader onderzoek naar de redenen voor deze oorzaak, reden waarom door de IVR wordt gepleit voor geharmoniseerde databanken om diepere analyses te laten verrichten.De moderator van de Workshop, Stéphanie PEIGNEY-COUDERC, hoofd afdeling Binnenvaart van het Franse Ministerie van Transport in Parijs en tevens Rijnvaartcommissaris, concludeerde dat in nauwe samenwerking tussen de betrokken overheden en de sector gewerkt moet worden aan een diepteanalyse van de recente ongevallen in de diverse databanken op grond waarvan gezamenlijk preventieve maatregelen kunnen worden vastgesteld.Nog afgezien van de tragische gevolgen van het ernstige ongeval op de Donau kunnen ongevallen van schepen enorme economische schades en blokkades van vaarwegen tot gevolg hebben zoals recentelijk op het Main-Donaukanaal en leiden tot imagoschade van de binnenvaart als betrouwbare partner.
In de Algemene Ledenvergadering blikte vertrekkend Secretaris Generaal Theresia Hacksteiner terug op de activiteiten van de IVR in het afgelopen jaar. In de context van het algemene binnenvaartbeleid en recente ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid wees zij op de uitdagingen voor zowel de scheepvaart- als ook de verzekeringssector. Nieuwe wetgeving ten aanzien van emissienormen in de binnenvaart en de daarmede verband houdende problematiek zoals gebrek aan daaraan voldoende motoren en hoge kosten, zullen de sector voor grote uitdagingen plaatsen. In combinatie met de problematiek van toenemende lage waterstanden en mogelijk effect van de klimaatverandering op de vaarwegen binnen Europa zal zich de sector in de toekomst geconfronteerd zien met tal van vragen hieromtrent en opgewassen moeten zijn tegen deze ontwikkeling.  Traditiegetrouw informeerden de voorzitter van de Schadepreventiecommissie, Ronald Koops, en de Juridische Commissie, Dr. Martin Fischer, de leden over de talrijke activiteiten op hun vakgebied.De Algemene Vergadering werd afgesloten met een presentatie over de rol van de Binnenvaart in Tsjechië. In afwezigheid van de Minister van Transport werd diens voordracht overgenomen door Vojtech Dabrowski, medewerker op het Ministerie, en Lubomir Fojtu, Directeur van de Tsjechische vaarwegbeheerder.Het congres dat aan de talrijke leden en gaste tevens uitgebreide netwerkmogelijkheden bood, werd afgesloten met een vaartocht op de rivier de Moldau.

Algemene Ledenvergadering

Congres 2020

Het jaarcongres 2020 zal plaatsvinden op 28 en 29 mei in Gent (België). 

Sponsoren IVR Congres 2019

IVR Congres 2019

Het IVR Congres 2019 zal plaatsvinden in Praag, Tsjechië. 

Foto galerij