Juridisch

De IVR zet zich actief in voor het stimuleren en promoten van de harmonisatie en unificatie van binnenvaart- en aansprakelijkheidsrecht op pan-Europees niveau. De vereniging organiseert o.a. colloquia ter bevordering van de implementatie van internationale verdragen en aanbeveling van internationale voorwaarden en vervoersdocumenten.

Database Rechtspraak CMNI en CLNI

Dankzij de specialistische kennis en uitgebreide ervaring is de IVR in staat om een database van publicaties over relevante internationale verdragen en beslissingen met betrekking tot de internationale verdragen CMNI en CLNI te onderhouden. Daarnaast heeft de IVR leidraden ontwikkeld waarmee het CLNI omgezet kan worden in nationaal recht. Met de database van publicaties en de leidraden voorziet de vereniging haar leden van een unieke service die het mogelijk maakt om eigen werk efficiënter en effectiever uit te voeren.

Via onze website heeft u toegang tot de unieke verzameling uitspraken inzake CLNI en CMNI en de leidraden CLNI 2012 en andere relevante juridische informatie. Bent u nog geen lid maar wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de IVR? Meld u zich dan hier aan voor een IVR lidmaatschap of neem contact met ons op.