Congres Straatsburg 2018

Op 17 & 18 mei 2018 vond het congres plaats in Straatsburg, Frankrijk!

Aan het IVR-Congres 2018 dat op 17 en 18 mei in Straatsburg plaatsvond namen meer dan 227  deelnemers uit maar liefst 14 landen deel om samen met de CCR de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim te vieren. Klaus Weber droeg het voorzitterschap voor de komende 2 jaar over aan Norbert Plancher. De nieuwe president kondigde het IVR-congres 2019 in Praag aan en verwelkomde de aangekondigde ratificatie van het CLNI 2012 verdrag door Frankrijk.Het congres werd afgesloten door een ontvangst op het stadhuis van Straatsburg door Catherine Trautmann, TEN-T coordinator en voorzitster van de Haven van Straatsburg

150 jaar Acte van Mannheim

Het jaarlijkse IVR-Congres vond plaats onder auspiciën van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart die dit jaar de 150ste verjaardag van de Acte van Mannheim viert. Een deel van workshop in het kader van  het tweedaagse congres werd gewijd aan “150 jaar Acte van Mannheimer” waarin de President van de CCR, Achim Wehrmann, een voordracht over de betekenis van dit belangrijke regelwerk hield. De Akte van Mannheim vormt de wettelijke basis voor de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), waar Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland lid van zijn. In feite heeft de Akte van Mannheim de basis gelegd voor de ontwikkeling van het moderne vervoer over de binnenwateren in Europa door de invoering van het principe van vrijheid van scheepvaart op de Rijn. Aan de Acte werd en wordt nog steeds belangrijke wetgeving ontleend zoals de veiligheid van scheepvaart en regels met betrekking tot de technische eisen van schepen en bemanning.

Kort na de inwerkingtreding van dit belangrijke verdrag is in 1874 de IVR opgericht. Daarmee werd  een extra laag toegevoegd aan dit wettelijke kader. De intentie van de grondleggers van de IVR was om naast de verplichte CCR regels ook  kwaliteitscriteria aan schepen op te leggen als preventiemiddel voor schade.  Daaruit ontstond tevens het registeren van binnenvaartschepen, tot  op heden een van de unieke activiteiten van de vereniging. De IVR werd in 1947 onder het beschermheerschap van de CCR opnieuw opgericht om in samenwerking met de CCR en haar lidstaten de databank van binnenschepen op de Rijn te onderhouden. Sindsdien werkt de IVR nauw samen met de CCR en haar lidstaten. De vereniging voelt zich vereerd om dit belangrijke jubileum als eerste met de CCR in Straatsburg te vieren.  

Norbert Plancher, vertegenwoordiger van de Franse verzekeringssector, neemt de komende twee jaar het voorzitterschap over

Als onderdeel van de strategie heeft de IVR de laatste jaren gewerkt aan een vernieuwde rol binnen de internationale vertegenwoordiging van de binnenvaart op pan-Europees niveau. Als zodanig neemt de vereniging deel aan de onderhandelingen bij de internationale instellingen zoals de CCNR, Donau-commissie, Europese Commissie of UNECE.De belangrijkste activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd door de commissies die in de afgelopen jaren een indrukwekkende output hebben opgeleverd op het gebied van:

·  Publicaties op juridisch en technisch gebied

·  Bijdragen aan de onderhandelingen op deze gebieden

·  Vergroting van de veiligheid van de binnenvaartsector door schadepreventie maatregelen en unificatie van de wettelijke regimes.

De IVR biedt haar leden naast diverse concrete diensten ook een uniek internationaal platform waarin nationale organisaties van binnenvaart, verzekeringssector en experts evenals individuele bedrijven en personen uit deze en aanverwante gebieden zoals makelaars, advocaten, fabrikanten, werven enz. vertegenwoordigd zijn. Op deze manier is de vereniging in staat om de gemeenschappelijke belangen van de betrokken sectoren binnen het netwerk van de belangrijkste Europese binnenwateren waar te nemen en te vertegenwoordigen.Tijdens zijn voorzitterschap zal Norbert Plancher zich concentreren op het versterken van de traditionele taken van de vereniging en werken aan een sterkere betrokkenheid van de Franse sector. Hij beschouwt de aangekondigde ratificatieprocedure van de CLNI 2012 – de Conventie van Straatsburg over de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart – door Frankrijk als eerste succes op dat terrein.
Het congres werd afgesloten door een ontvangst op het stadhuis van Straatsburg door Catherine Trautmann, TEN-T coordinator en voorzitster van de Haven van Straatsburg. Mevrouw Trautmann wees op de belangrijke rol van binnenvaart in het kader van het Europese vervoerbeleid en de realisatie van de Europese doelstellingen ten aanzien van mobiliteit en duurzaamheid.

Sponsoren IVR Congres 2018

IVR Congres 2019

Het IVR Congres 2019 zal plaatsvinden in Praag, Tsjechië. 

Foto galerij